Jeśli posiadasz, prowadzisz lub sprzedajesz motocykle, musisz zostać poinformowany o ubezpieczeniu ochronnym.

Producenci i dealerzy, a także sami kierowcy, muszą zapoznać się z powiązanym ryzykiem i zapewnić zindywidualizowany zakres ochrony, który chroni je przed zmiennymi. Ten przegląd upraszcza podstawy odrębnej klasy ubezpieczeń.

Ubezpieczenie motocykla dla właścicieli i kierowców

Zasadniczo większość standardowych planów odpowiedzialności cywilnej i samochodowej nie obejmuje ubezpieczenia motocykla. Z tego powodu ochrona ubezpieczeniowa jest wymagana dla tych, którzy ją posiadają i kierują nią, która jest wyraźnie przeznaczona dla motocykli, skuterów, motocykli i podobnych osób. Ochrona ubezpieczeniowa chroni przed odpowiedzialnością właściciela lub operatora w przypadku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia osób trzecich. W większości przypadków przewoźnicy ubezpieczeniowi oferujący ubezpieczenie motocykla oferują ubezpieczenie od szkód rzeczowych w przypadku pożaru, kradzieży, ubezpieczenia kompleksowego i ubezpieczeniowego Powiązane cytaty są zazwyczaj określane przez pomiar centymetrów sześciennych pojemności skokowej silnika.

Firmy oferujące ubezpieczenie motocykli zalecają także nieubezpieczone ubezpieczenie samochodu jako dodatkową ochronę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Są takie, które oferują możliwość wypłaty świadczeń medycznych i pokrywają odpowiedzialność pasażera.

Indywidualne ubezpieczenie produkcji i produkcji motocykli i motocykli

Ze względu na rosnącą popularność dostosowywania motocykli wiele firm zajmuje się oryginalnymi detalami, modyfikacjami ramy i odmianami silników. Oczywiście wiąże się to z różnymi formami ryzyka odpowiedzialności dla projektantów rowerów, producentów, producentów i serwisów lub warsztatów motocyklowych specyficznych dla klienta.

Powiązane zasady obejmują następujący zakres:

• Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

• Pokrycie produktów i zakończonych procesów

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli garaży

• Komercyjne ubezpieczenie mienia osobistego – które obejmuje również ubezpieczenie od kradzieży

Ubezpieczenie motocykla i dealera motocykli

Ten rodzaj ubezpieczenia jest zwykle oferowany na zmodyfikowanym formularzu odpowiedzialności dealera samochodowego – formularzu specjalnie dostosowanym do potrzeb dealera motocykla.

Istnieją dwa różne rodzaje ubezpieczenia:

1. Polisa obejmująca odpowiedzialność lokalu za sprzedaż związaną z obsługą lub naprawą motocykli klientów.

2. Polisa obejmująca ochronę motocykli klientów przez czas ich przechowywania w warsztacie dealera. Ten rodzaj planu jest podobny do ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela garażu.

Dodatkowe ubezpieczenie majątkowe dealera chroni przechowywane motocykle, które czekają na sprzedaż, i obejmuje ryzyko takie jak pożar, kradzież, kolizja, wandalizm, zamieszki i inne określone ryzyka.